Pháp lạc Tâm an

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - TT. Thích Chân Quang

17/03/2022 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - TT. Thích Chân Quang

Tôi đã nghe như vầy, giữa thế gian triền phược, Đức Như Lai ra đời, là bậc A La Hán, là vị Phật Thế Tôn, sau khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên giảng con đường, đưa đến bờ giải thoát. O 

Rồi một người cư sĩ, dù thuộc giai cấp nào, sau khi nghe pháp ấy, khởi lên lòng kính ngưỡng, đối với đức Như Lai, tự nghĩ sống ở đời, đầy những điều ràng buộc, bụi bặm và khổ đau, khó thể nào đạt được, hạnh thanh tịnh hoàn toàn, trắng trong như vỏ ốc, chỉ đời sống xuất gia, phóng khoáng như hư không, mới có thể giúp ta, đến bến bờ giải thoát. O

Kính mời quý Phật tử, quý đạo hữu xa gần thính Pháp, cùng cảm nhận Pháp lạc Tâm an.

Tags: Nương tựa Chánh Pháp, TT. Thích Chân Quang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: